Jan

Haasnoot

Jan Haasnoot beschouwt als voorzitter van de golfclub in elke editie van de Fore Seasons de actuele stand van zaken binnen de vereniging. Hij plaatst die in een bredere context en verzuimt daarbij niet een kritische noot te laten horen.

Het was geweldig!

Op 19 juni om 0:05 was het dan zo ver. In de holst van de nacht mocht ik de eerste lichtgevende bal de baan inschieten. Dit voorafgaande aan de Midzomernachtwedstrijd en als symbolische start van de lustrumweek ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van onze golfclub. Een prachtige week zou volgen, vol activiteiten die door de daarvoor aangestelde lustrumcommissie zijn bedacht en georganiseerd. Bij deze wil ik danook nogmaals en namens alle leden en het bestuur van de golfclub de mensen bedanken die dit mogelijk hebben gemaakt en natuurlijk in het bijzonder de commissieleden zelf. Marijke, Jan, Chris, Vincent, Hans en Arthur het was geweldig! Vooraf al keken we uit naar het gevarieerde programma en nu iets meer dan een week later kunnen we vaststellen dat de werkelijkheid alle verwachtingen heeft overtroffen. Diezelfde zondag vanaf 15.00 uur vond ook de officiële start van de feestweek plaats. Een feest dat we behalve met onze golfleden zo veel mogelijk gezamenlijk hebben gevierd met niet-golfende bewoners van de Golfresidentie en onze buren van de Parkresidentie. Tijdens deze kick-off hebben we het glas geheven met een korte terugblik naar het verleden en vooral een positieve kijk naar de toekomst. Tijdens deze kick-off werden ook de eerste gelden bij elkaar ‘gedraaid’ via het Rad van Fortuin dat gedurende de week steeds vakkundig werd bediend door Peter Bentum en waarbij de vele giften van talloze sponsoren werden verloot. Het gaat te ver om alle activiteiten door te nemen, maar zij waren stuk voor stuk een succes en werden goed bezocht. Trots zijn we dan ook over hoe de week is verlopen en zeker ook op het enorme bedrag wat we bij elkaar hebben gebracht met het genoemde ‘rad’, de greenfees voor onze gasten (dank aan VvE), de mulligans die zijn verkocht aan de deelnemers, de giften en biedingen tijdens het spontaan veilen van gewonnen prijzen en lustrum-polo’s van de commissieleden. De week eindigde zoals die begon, namelijk met een gezellig samenzijn waarbij de ervaringen van de week nog eens de revue passeerden en de laatste rondes ‘Rad van Fortuin’. Een en ander heeft geresulteerd in een bedrag van maar liefst € 5000 dat ik met genoegen mocht aanbieden aan Barend-Jan Kroese en Aart Lijs die samen het bestuur van de Stichting Ontmoetingpark Buiten bemensen. Het ontmoetingspark was eerder als lokaal initiatief zorgvuldig door de lustrumcommissie gekozen om geld voor in te zamelen. Het ontmoetingspark dat gelegen is nabij het winkelcentrum van Dronten en daarmee een unieke ontmoetingsplaats mag worden genoemd, vervult een belangrijke functie in onze gemeente. Het mag dan ook worden gezegd dat het ontmoetingspark, voorheen bekend als het dierenpark van Dronten, inmiddels is uitgegroeid tot een prachtig verzorgd park dat wordt gerund door vele vrijwilligers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het park heeft behalve een groot aantal dieren een gezellig theehuis met een ruim terras waar u in alle rust kunt genieten van een kopje koffie met een hapje terwijl de kinderen zich vermaken bij de dieren of op het speelplaatsje. Ik kan u verzekeren, en spreek uit ervaring, dat het fijn vertoeven is in het park en ik mag u namens de medewerkers en het bestuur van harte uitnodigen om een keer een kijkje te komen nemen aldaar. Weet dan dat de opbrengst van uw consumpties, die zonder uitzondering gemaakt zijn van lokaal verkregen producten, ten goede komt aan het park waardoor alles dubbel zo lekker smaakt! Naast het 25-jarig bestaan van de golfclub werd tijdens de lustrumweek het behalen van een andere mijlpaal zichtbaar in de vorm van onze buggy- en lockerloods. Tijdens de ALV waarin ik een update over het project heb gepresenteerd moest ik met betrekking tot de planning nog een voorbehoud maken omdat er nog een vogel- en broedschouw moest plaats vinden. Dat is een wettelijke plicht tijdens het broedseizoen wanneer je struiken of bomen wilt rooien en dient ter bescherming van broedende vogels. Maar u heeft tijdens de eerste dagen van de lustrumweek kunnen zien dat de schouw voor ons positief is verlopen en dat de 28 palen waarop de buggy- en lockerloods zal worden gebouwd de grond in zijn gegaan. Vervolgens is tijdens de week het framework van de loods zichtbaar geworden en inmiddels is het dak dicht en bedekt en is men gestart met de laatste werkzaamheden. Het is goed om de vele positieve reacties te mogen vernemen over de passende uitstraling die de loods heeft en het feit dat een en ander nu (eindelijk) wordt gerealiseerd. En met recht, ik herinner me de eerste plannen en ontwerpen van minimaal zo’n 15 jaar geleden én de vele ideeën die volgden in de jaren daarna, en denk dat we alleen maar trots kunnen zijn dat de buggy- en lockerloods nu bijna een feit is. Én in dit kader kan ik u met genoegen en vers van de pers melden dat inmiddels alle buggyplekken en een groot aantal lockers zijn verhuurd. Dit betekent dat er sprake is van een positief exploitatieresultaat van de loods én dat we heel voorzichtig kunnen gaan nadenken over het aanwenden van de opbrengsten. Daarbij kunnen zonnepanelen een passende mogelijkheid zijn, die ons dan weer besparingen opleveren waardoor we weer nieuwe projecten kunnen oppakken. Mochten de mogelijkheden zich aandienen dan overleggen we uiteraard graag met u over de mogelijkheden tijdens een ALV. Voor het plaatsen van buggy’s is er als gezegd (op korte termijn) geen plaats, maar voor leden die een locker willen huren en dit nog niet bij het bestuur hebben aangegeven zijn er nog wel mogelijkheden. In elk geval volstaat een bericht naar secretaris@golfresidentie.nl. Wacht niet te lang want ook de meeste lockers zijn inmiddels al verhuurd.