Mixed Friday 10 jaar!

‘Nu kunnen we vol gas’

TEKST EN FOTO’S HANS DE JONGH Mixed Friday is in stilte aan zijn tiende jaar begonnen. Tegen veler verwachtingen in floreert dit fenomeen nog altijd en kan het nu al op een roemrijk verleden terugkijken. Er was best wel enige scepsis bij de start van de nieuwe formule maar dat de wedstrijdvorm zo succesrijk zou worden, heeft vriend en vijand altijd verbaasd. De titel ‘geestelijk vader’ van Mixed Friday komt zonder twijfel toe aan Ferry Leegwater, toenmalig lid en vooral ondernemer die in de zieltogende Herendagen-op-vrijdag aanleiding zag om wat anders te bedenken. De naam Mixed Friday, bedacht door de (toenmalige) leden van de Herencommissie Herman van Someren en Cees de Greef, dekte meteen ook de lading van de nieuwe formule: ook dames waren er meer dan welkom.

Het invitékarakter van de Herendag bleef, maar het roer ging voor het overige om. Het mannenbolwerk werd geslecht, leden van de Drontense ondernemersvereniging De Driehoek werden als invité uitgenodigd en ook met de GolfVereniging Nederland, de GVN, werden afspraken gemaakt over deelname aan de wedstrijden. Maartje Bertelink, Marja Kosterman, Dick Walet, Jan de Vries, Ferry Leegwater en Hans de Jongh vormden vanaf het begin de kern van het team dat vrijwel onmiddellijk met nieuw elan aan de slag gaat. De eerste hobbel die moest worden genomen was toestemming vragen aan zowel de besturen van de golfclub als die van de Vereniging van Eigenaren. Die besluitvorming liet lang op zich wachten. Er sijpelden wel hoopvolle berichten naar buiten. Als te langen leste witte rook opstijgt mailt Ferry Leegwater aan de overige teamleden met groot enthousiasme: Nu kunnen we vol gas!

Foto boven: Vooral de goede sfeer tijdens de verschillende edities van de Mixed Friday speelde een cruciale rol.

Opgewonden stemming

Er heerste, zo viel te lezen in de stukken uit die periode, een bijna opgewonden stemming. De terughoudendheid die moest worden betracht is voorbij. Het werd naast ‘Vol gas’ ook ‘Snel schakelen’. De website van de club moest worden geüpdatet, bewoners van de Golfresidentie, binnen- en buitenleden werden per mail geïnformeerd, en er werden meer dan twintig sponsoren aangetrokken, De Vier Seizoenen wilde wel met hapjes de baan in, deurwaarderskantoor Bouwhuis en Smit stelde birdieballen beschikbaar en toenmalig slijterij Klein introduceerde het intussen overbekende Drontense Drupje.

Maartje Bertelink en Dick Walet, gepokt en gemazeld als het gaat om wedstrijden organiseren, schreven een heus wedstrijdreglement, het team werd in een hagelwit outfit met clublogo gehesen en de Herencommissie, met daarin drie dames, werd door Maartje bijgepraat.

Toen de eerste wedstrijd op 23 maart 2013 78 deelnemers trok vonden de initiatiefnemers het gepast om bescheiden voor zichzelf te applaudisseren. De nieuwe aanpak sloeg aan getuigde ook een fors opgemaakt artikel in De Flevopost. “Netwerken op de golfbaan loopt storm” schreef verslaggeefster Corinne Groenenberg hetgeen nóg meer belangstelling bij het plaatselijke bedrijfsleven opwekte dan de initiatiefnemers voor ogen hadden.

Zelfs de Flevopost besteedde aandacht aan het succes van de nieuwe wedstrijdformule.

Voormalige wedstrijdleiders Dick Walet en George Gerritsen bij het invoeren van de uitslagen.

Mixed Friday was iets nieuws

Niet alleen het mannenbolwerk moest worden geslecht, ook aan de beslotenheid van het golfpark moest iets worden gedaan en hoe kon dat beter om de ondernemers uit het dorp uit te nodigen hier te komen spelen en te kijken. De wedstrijden werden een doorslaand succes en steeds meer ondernemers wilden meedoen met Mixed Friday. Bijna honderd deelnemers aan een wedstrijd waren geen uitzondering meer en de royale prijzen deden ook hun werk. Binnen en buiten het clubhuis werd na afloop gegeten en gedronken en live muziek zorgde elke maand weer voor de nodige vrolijkheid. Dick Walet, Mr. Mixed Friday genaamd, vertelde drie jaar na de start van het fenomeen in een interview met de Fore, dat het succes ook hem was overvallen. “Dat hebben we als club bij gewone wedstrijden niet eerder meegemaakt”, stelde hij vast. Dick is een man met veel ervaring in het organiseren van wedstrijden en is intussen een van de Leden van Verdienste. De commissieleden noemde hij destijds “stuk voor stuk fantastisch gemotiveerde mensen” en kwalificeerde met name “die twee meiden”- Maartje Bertelink en Marja Kosterman – als echt doorzetters die nooit verstek lieten gaan. Mixed Friday, zei Dick destijds, was iets nieuws met een ongewisse toekomst dat ook hem aansprak. Gesteund door en samen met een fantastische groep mensen organiseerde hij elke maand zo’n spraakmakende Mixed Friday. Het zou een geoliede formule blijken met mooie prijzen, smaakvolle muziek en een voortreffelijk diner.

Drontens Drupje

Niet alles uit de beginjaren van MF is gebleven en natuurlijk zijn er – nu onder de bezielende leiding van Jan de Vries – nieuwe elementen aan toegevoegd. Het befaamde Drontens Drupje heeft de tand des tijds in elk geval wel doorstaan. Vanaf de allereerste Mixed – zeventig wedstrijden geleden – geïntroduceerd door Jur Klein, drankenhandelaar in Zuid – is het drankje na 7500 drupjes nog altijd een geliefde versnapering in de baan. Nieuw zijn de vorig jaar geïntroduceerde zogenaamde Christmas night editions die al wel op de kalender stonden maar nog nooit konden worden gespeeld. De coronapandemie gooide steeds roet in het eten. Jan de Vries is er evenwel van overtuigd dat het er dit jaar toch van gaat komen dat op de achtergrond klassieke kerstliedjes zijn te horen als op hole 1 in het nachtelijk donker wordt afgeslagen.

Mixed Friday at night is born!

Jur Klein baatte tijdens de allereerste Mixed Friday zelf zijn Drontens Drupje uit.