Klein buggyleed RDW

Tja beste Fore-lezers, navolgend en geheel voor eigen rekening een beschouwende reactie maar zeker niet geheel ontdaan van enig gepast cynisme en waarschijnlijk wel leidend tot ontembare gruwel bij het overijverige ambtenarenkorps vanwege de voorgestelde naamswijziging van de RDW. Door velen bekend als zijnde Rijksdienst voor het Wegverkeer. In golfterminologie door sceptici verbasterd tot RGV want Rijksdienst-Golf Voertuigen bekt best wel lekker na alle registratiecommotie. Waarom deze spraakmakende aanpassing? zullen de eigenaren van een golfbuggy zich vertwijfeld afvragen want alleen het wegverkeer moet toch bij de RDW geregistreerd worden? Zeker, maar aangezien de hotemetoten in Brussel in hun oneindige wijsheid hebben uitgevlooid dat ons landje nog steeds was vergeven van ongeregistreerde landbouwvoertuigen en dat daar zeker nog wel een verdienmodelletje in te ontdekken viel. En laten deze vetbetaalde plucheklevers alles maar dan ook alles wat kan voortbewegen op wielen op een grote hoop te hebben gerangschikt waaronder ook een golfbuggy en dientengevolge nu dus ook onvoorwaardelijk deel uitmaakt van een agrarische bedrijfsvoering. Dit impliceert wel dat sommige met meel blatende eigenaars opeens een ordinaire golftractor hebben verworven, die zelfs niet eens kan maaien. Gelijk dan maar op Marktplaats zetten? Plagerijtje tussendoor, maar er komt nog meer golfminnende lezers, want in mijn visionaire bespiegelingen staat er nog wel wat op stapel. Nadat de buggybezitters maar ook de inmiddels achterhaalde 550.000 soorten landbouwvoertuigen onder dwang aan alle administratieve en financiële verplichtingen hadden voldaan ter grootte van een luttele €18 euris plofte er nadien keurig een kentekenbewijs op de mat maar met een aanvullend listig schrijven, dat dan weer wel. Welnu, want op termijn komt er nog een leger van apen uit de mouw, en mijnheer Nostradamus had het niet beter kunnen voorzien. Want wat wil het geval? Alle geregistreerde buggy’s zijn inmiddels getransformeerd tot landbouwvoertuigen en resulteren nu onder het Wegenverkeersreglement. En daar zit een versluierende wettelijke verzekeringsplicht aan vast die bij de RDW niet onopgemerkt zal blijven voor diegene die hier niet aan wenst te voldoen. Op zeker krijgen we ongetwijfeld ook nog te maken met een kruiperige pennenlikker die ten burele de elleboogjes nog iets te weinig heeft laten wapperen en na een forse snuif zijn leidinggevende opmerkzaam maakt op de technische tekortkomingen van een golfbuggy. Daarbij valt dan te denken aan verlichting-spiegels- remvermogen en overige zaken die het noodzakelijk maken om deel te nemen aan het wegverkeer. Als sluitstuk zal dan de jaarlijkse APK-keuring volgen die dan weer gepaard gaat met flinke kosten en een hoop gedoe. Ondenkbaar? Welnee, want onze polderhegemonie is al geruime tijd verworden tot een orgastisch regeltjes-Walhalla en dat zou dan niet mogelijk zijn? Er passeren wel vreemdere zaken, want het kan nog veel gekker, dus breek mij de bek niet open. Daar en over de jaarlijkse APK-keuring zal ik in de volgende Fore eens prettig uitwijden, maar voor nu keep smiling en een fantastisch golfseizoen gewenst. Met zonnige groetjes,

Juan P