Colofon

Over het lustrum en andere zaken Het lustrum is weer voorbij; het vele werk dat de lustrumcommissie er in heeft gestoken is zeker niet voor niets geweest. Zonder overdrijving mag gezegd worden dat de viering van het 25-jarig bestaan van de golfclub een succes is geworden, vooral dankzij de veelheid aan gevarieerde wedstrijden. Te beginnen bij de midzomernachtwedstrijd tot de altijd succesvolle cross country als afsluiter.

Wij besteden er in dit nummer van de Fore Seasons veel aandacht aan. Twee volle pagina’s lustrumnieuws waaronder een uitgbreide pagina met foto’s van vooral de carnavaleske wedstrijd van de laatste dag. Hoe gekker hoe mooier, vond de organiserende lustrumcommissie onder voorzitterschap van Jan de Vries en dus haalden nog best veel mensen de verkleedkleren uit de kast om aan die achterstevoren te spelen wedstrijd extra charme te geven. Het leverde in elk geval een fantastische sfeer en veel fraaie plaatjes op.

De enquête die het bestuur onder haar leden hield bracht een bijna indrukwekkende eensgezindheid in beeld. De visie tussen de diverse doelgroepen liep nagenoeg overal parallel. Dames en heren, de verschillende handicapcategorieën, bewoners en niet-bewoners van de Golfresidentie, de geringe verschillen in opvatting waren zowat unaniem. Elders in dit clubblad brengen we met staafdiagrammen de uitkomsten van de ‘ledenraadpleging’ in beeld.

Het zilveren bestaan van de golfclub staat niet op zich. Ook Mixed Friday viert een feestje. Het is het tiende jaar dat dit golffenomeen wordt gehouden. Oorspronkelijk bedoeld om de zieltogende herendagen te redden en uitgemond in een verschijnsel dat z’n weerga niet kent. Begonnen als een netwerkitem in de baan voor vooral jonge Drontense ondernemers dat zich ontwikkelde tot gerespecteerde wedstrijden waarvoor men zich en masse aanmeldde. Mixed Friday spreekt na al die jaren nog steeds tot de verbeelding.

De Mitra Maandbekerwedstrijden hebben ook een eigen plek veroverd in de wedstrijdkalender van de club. Sponsor Christian Voogt van de Mitra drankenspeciaalzaak in Dronten heeft met een meer dan interessant prijzenpakket de maandbeker op een hoger niveau getild en dat leidde ertoe dat de winnaars van de competitie 2021 samen met de sponsor een weekeinde doorbrachten op de duinbaan van de Texelse golfclub. Het Texels lam en de Zarzuela visschotel die werden geserveerd om het kampioenschap te vieren zullen de winnaars in gedachten nog vaak naar het Waddeneiland terug brengen.

Het overlijden van voormalig voorzitter Cees de Bruin wierp natuurlijk een schaduw over het lustrum. Tijdens de opening van het lustrumfeest werd Cees op een waardige wijze herdacht door de huidige voorzitter van de vereniging, Jan Haasnoot. Ook bij de wedstrijdcommissies werd bij zijn overlijden stilgestaan. En in deze Fore staat een In Memoriam gewijd aan een man die overduidelijk zijn stempel op de club heeft gedrukt.

En dan nog even dit: De redactie van uw eigen clubblad is op zoek naar versterking. De formule van het blad is bekend, de filosofie ook. De Fore Seasons wil een communicatiemiddel voor en van de golfclub zijn met nieuws maar vooral ook met interviews en reportages. Hebt u belangstelling om mee te werken aan de samenstelling ervan? Aarzel niet en mail naar redactie@golfresidentie.nl

Foto Cover

Het lijkt een stukje niemandsland waar het ook nog goed toeven is maar niets is minder waar. Wie z’n bal hier in de rough slaat kan het wel vergeten. Zelfs een goed gedresseerde hond zal er moeite mee hebben de bal terug te vinden. Het is een strak gelijnd gebied waar de bomen in slagorde staan en dat zowel van hole 1 als van hole 10 out of bounds is. Terug naar de afslagplaats dus. Dat betekent onherroepelijk twee strafpunten waarmee het perspectief van de holes wel verkeken is. (HdJ)

Komen & gaan

Nieuwe leden Henri Brands

Wilma Brands

Peter Bolkenbaas

Wilma Bontekoe

Frances van den Brakel

Marion Driesman

Elma Fontein-Pasman

Gert Grooters

Siebo Hakse

Hugo Hammer

Ger Kabel

Rinske Kabel

Isabella Mouwen-de Groen

Marius Mouwen

Ben Peters

Luc Peters

Marie-José Peters-te Riele

Mieke Potters

Theo van Putten

Tane Rautiainen

Henk Rozendaal

Shirley Rozendaal-van Dijk

Jurrien Overheul

Atty Wever

Vertrokken Kees Broek

Mariëtte Broek-Mehrtens

Marijke Dorrestein-Helmer

Rob Dorrestein

Diederik van Gaalen

Mark van Gaalen

Levi Heida

Jan de Jonge

Monique Strang

Hilly von Weyhrother-van Hilst

René von Weyhrother

Overleden Cees de Bruin

Colofon

Dagelijks bestuur Jan Haasnoot, voorzitter

Eric de Kok, secretaris

Robin van Schaik, penningmeester

Voorzitters commissies Herman van Someren, wedstrijdcommissie Ed Visch, regel- en handicapcommissie

Wm Pruim, jeugdcommissie

Golfprofessional Tom Mulder Redactie Hans de Jongh en Ilse Beerlage (vormgeving). Advertenties

Sponsorcommissie

Vaste medewerkers Hans Driesman, fysiotherapie Tom Mulder, golfpro Andy Houtkamp

Dirk Houtveen, culinair De redactie is te bereiken via het e-mailadres redactie@golfresidentie.nl Website www.golfresidentie.nl/golfclub