Jan

Haasnoot

Jan Haasnoot beschouwt als voorzitter van de golfclub in elke editie van de Fore Seasons de actuele stand van zaken binnen de vereniging. Hij plaatst die in een bredere context en verzuimt daarbij niet een kritische noot te laten horen.

Ondernemend denken

Een jaar geleden begon ik mijn laatste bijdrage in de Fore van 2020 met te zeggen ‘dat het een jaar is geworden waar je niet te lang bij stil zou willen blijven staan maar ons toch lang bij zou blijven’. Daarbij concludeerde ik dat dat jaar veel anders was gelopen dan we gehoopt en verwacht hadden. Inmiddels vermoed ik dat dat de jaarlijkse inleiding van mijn kerstcolumn zal worden en eigenlijk is dat niet erg. Natuurlijk is de aanleiding daarvoor op dit moment minder leuk, maar eigenlijk maakt het onverwachtse ons werk aantrekkelijk! Ook 2021 was dus weer grillig maar al met al toch een stuk positiever dan 2020! Om te beginnen hebben we met het ‘Mireille - Erik – Michael en Roel’ de meer dan gedroomde gastvrouw- en heren in D4S mogen verwelkomen. We hadden hoge verwachtingen maar wat zijn we blij met hoe ze het hebben opgepakt! Dat was wel gelijk zo’n beetje alles wat van mijn concrete verwachtingen die ik eind vorig jaar had is uitgekomen en dat maakte 2021 een leerzaam jaar. Het is een jaar geweest waarin we ons meer dan eens realiseren dat we niet alles kunnen plannen of regisseren maar dat juist het kunnen improviseren vaak een belangrijker eigenschap is om succesvol te zijn! Ik heb u een aantal keer voorgehouden dat ‘ondernemend denken’ het fundament is onder onze bestuursplannen, en ik denk te kunnen concluderen dat dit allemaal variabelen zijn die (mits er sprake is van een goede balans daartussen) tot een optimaal resultaat leiden… Anders gezegd: ondernemend denken is plannen maken en doelen stellen, en je zal moeten improviseren om toch je doel te bereiken wanneer niet alles volgens plan verloopt. Dit uitgangspunt is belangrijk en zal altijd standhouden. Immers: de enige zekerheid die we hebben is dat niet alles zo zal lopen als we vooraf hebben uitgestippeld. Ook dit jaar was dat dus het geval. We verloren twee bestuursleden, vonden nieuwe kandidaten waarvan er een zich weer noodgedwongen moest terugtrekken. Maar hoewel de zoektocht naar nieuwe kandidaten stroef startte heeft deze uiteindelijk dusdanig veel reacties opgeleverd dat ik verwacht dat we het komend jaar weer met een 7-koppig bestuur kunnen starten! En ondertussen hielden we door te improviseren de trein netjes op de rails. We leerden er ook wat van! We leerden dat we de club op bepaalde onderwerpen wellicht wat anders moeten besturen dan met ‘alleen’ een bestuur. De structuur moet flexibeler om slagvaardig te kunnen blijven en ik wil er inhoudelijk niet te ver op vooruit lopen, maar ik verwacht dat ik u binnenkort zal kunnen vertellen hoe we dat willen aanpakken! Wat ook anders liep dit zijn de plannen rond de buggy- en lockerloods. In de najaars ALV moesten we nog berichten dat de concept plannen voorlopig in de ijskast moesten, maar door creatief te zijn hebben we nu een fantastisch plan met elkaar opgesteld waarmee we het vergunningentraject in kunnen. Het plan is toekomstvast en we verwachten dat het onze leden niet alleen comfort maar uiteindelijk ook een financieel voordeel zal brengen. De opbrengsten die we verwachten te genereren zullen we uiteraard weer kunnen aanwenden voor het uitvoeren van nieuwe plannen waarmee we onze visie op besturen onderstrepen. Overigens zullen we die plannen samen met u gaan maken want zo hoort dat in een vereniging, zelfs wanneer je ondernemend wil besturen heeft u het laatste woord! In dit geval zullen we uw input, zoals we tijdens de ALV met elkaar hebben besproken en besloten door middel van een enquête (die we in samenwerking met de NGF hebben opgesteld) verzamelen. Ik zou nog meer successen van het afgelopen jaar alsook nieuwe plannen kunnen opsommen, maar de ruimte op deze pagina is beperkt… En dan heb ik het onderwerp Covid nog niet eens aangehaald! Ik wil bij deze daarom heel graag afronden met u en uw dierbaren mede namens het bestuur een uiterst plezierige kerst en jaarwisseling te wensen! Ik hoop u allemaal snel weer een normale hand te kunnen schudden in het nieuwe jaar, teven ons lustrumjaar! Geniet en blijf gezond!

Jan Haasnoot