Kerst onder protest

Het zijn barre tijden beste golfvrienden nadat we wederom een heftig golfjaartje met Covid 19 achter onze kiezen hebben. Bovendien zijn de vooruitzichten voor het komende jaar vooralsnog weinig hoopvol. Het mag voor iedereen toch duidelijk zijn dat we het virus nog lang niet onder de knie hebben en we ook in het nieuwe jaar met volop beperkingen te maken krijgen. De zaterdagavond afgekondigde harde lockdown is in elk geval geen goed voorteken, hoewel we wel de baan in kunnen zij het met niet meer dan twee man tegelijk. Van een geheel andere orde is het gebruikelijke kerstverhaal voor de seizoenafsluitende ‘Fore’-editie waarvan de strekking grappig-emotievol of tranentrekkend kan zijn. Maar deze keer is de teneur uit bezorgdheid vanwege de niet aflatende protestcultuur van een wat meer beschouwende strekking. Vanwaar dan die bezorgdheid, hoor ik jullie afvragen. Nauwelijks bekomen van het gemankeerde Sinterklaasfeest rammelt opnieuw ‘Santa Claus’ eerdaags alweer aan de poort en daar zit de kneep. Vermeldenswaard is namelijk dat de verbasterde ‘Santa Claus’-naam - niet te verwarren met onze eigen Sinterklaas - in persoon al tot volgend lijdend onderwerp zou kunnen worden verklaard. Hoewel de protesten om het kerstfeest af te schaffen nog altijd marginaal ogen, moeten we wel alert zijn. Immers zo is de voedingsbodem om Sint en Piet af te stoppen ook ontstaan. Want nadat zich achtergesteld voelende actiegroepen er inmiddels in zijn geslaagd om het 5 december kinderfeest vakkundig te decimeren en waarbij zelfs aangedragen alternatieven met onzinnige argumenten werden afgewezen, is oplettendheid geboden. Geef latente tegenstanders van het kerstgebeuren geen draagvlak om ook de kerstman tot onderwerp van discussie te maken. Als de kerstman ook door vermeende dwaallichten op de korrel wordt genomen als zijnde overbodige nostalgie of erger, en in deze roerige tijd vervolgens door een vertroebelde waarneming niets bruikbaars toevoegt aan het maatschappelijke bestel, wordt het allengs grimmiger. Het is aan ons allen om te voorkomen dat een diepgewortelde eeuwenlange christelijke traditie niet door ontspoorde snuivers wordt verwoest. Het spreekt voor zich dat wappies nu eens geen mediapodium veroveren om hun discutabele gedachtegang te ventileren en wij niet van: we stonden erbij en keken ernaar. Bezielende vrijwilligers die zich belangeloos inzetten om kinderen en minderbedeelden tijdens de feestdagen nog wat kleur te bieden, worden ontmoedigd door bedreigingen, intimidatie of rechtszaken. Het moet niet gekker worden. Genoeg is genoeg! Ons leven is inmiddels al voldoende gecompliceerd geworden en daarbij dan ook nog eens vergald wordt door allerlei actiegroepen die alles maar dan ook alles aangrijpen om te protesteren. De gezelligheid viert hoogtij toch? Want wanneer is de golfende elite aan de beurt, zou je zo denken, of liggen we inmiddels al onder een vergrootglas van een verontruste overijverige wormenclub die hun geliefde, kronkelende griezels vertrapt zien worden op onze wormenrijke fairways door nietsontziende meppende golfers. Beetje kort door de bocht, dat dan weer wel maar een protest zo links en rechts schuilt tegenwoordig op iedere hoek of steeg, want ook wel een paar sombere leden van een golfvereniging die als voortschrijdende hervormers existeren zijn tegenwoordig zelfs niet te beroerd om de barricaden te bestijgen. Tand des tijds zullen we dan maar denken en de tijd heelt veelal alle wonden. Zo, dat gezegd hebbende, eigenlijk geschreven, wens ik alle golfleden van onze vereniging hele fijne, protestloze kerstdagen en een gelukzalig golfjaar toe in 2022 Geniet er toch maar van!

Juan P