Aan de keukentafel bij de voorzitter thuis

Jan Haasnoot onderscheiden met Gouden Kikker

TEKST EN FOTO'S HANS DE JONGH Jan Haasnoot heeft de Gouden Kikker uitgereikt gekregen aan de keukentafel bij hem thuis. Door allerhande coronamaatregelen van het demissionaire kabinet kon ‘het kleinood’ niet zoals gebruikelijk tijdens een fysieke algemene ledenvergadering worden overhandigd. Dus moest Nelly Landas, die er vorig jaar mee werd onderscheiden, op zoek naar een alternatieve locatie.

Om het verrassingseffect zo optimaal mogelijk te laten zijn had Nelly een aantal malen geprobeerd om contact te leggen met Jan’s wederhelft maar Debby nam de vaste telefoonlijn niet op (“klopt, die gebruiken we niet meer….”). Daardoor moest de ledenadministratrice de voorzitter zelf bellen om haar vereerde bezoek aan te kondigen. Jan wilde natuurlijk weten of het ernstig was, maar Nelly gaf geen krimp en deed of haar neus bloedde. Toen ze dan uiteindelijk op de afgesproken tijd met de kikker in haar arm geklemd voor de deur stond, had Jan, zo bekende hij later, nog steeds niet in de gaten wat er precies aan de hand was. Het feit dat Nelly vergezeld werd door uw verslaggever, maakte hem wèl wantrouwig maar de aanwezigheid van de kikker was hem in eerste instantie niet opgevallen.

Publieke waardering

Voor wie het (nog) niet weet: de Gouden Kikker is een blijk van publieke waardering voor het vrijwilligerswerk binnen de vereniging. Een stoutmoedige 1-aprilgrap rond de eeuwwisseling ligt aan de basis van het bestaan van het kwakende beest waar inmiddels ruim 20 zeer actieve leden mee zijn onderscheiden. Niet door het bestuur, maar door de leden zelf. Een onderlinge publieksprijs zogezegd. André Hartgring, die enkele maanden geleden overleed, was de eerste die hem kreeg. Hij was ook de initiatiefnemer en bedenker van de 1-aprilgrap die destijds voor veel ophef op de Golfresidentie zorgde. In de loop der jaren ging de onderscheiding naar Bram Hauer, Harry Peeters, Siggi Grundmann, Heidi Tets, Koos Aarse, Maartje Bertelink, Femmie Walet, Guus Krens, Ferry Wobma, Feike Greidanus, Marga Bentum, Paul van der Hulst, Ed Visch, de Mixed Friday commissie, Marijke Prins, Hans de Jongh, de toenmalige redactie van de Fore, Paul Verheijen en Hans Kramps. Al die keren werd de Gouden Kikker uitgereikt tijdens een algemene ledenvergadering maar dat decorum verdween toen Covid 19 zijn entree maakte en er geen fysieke ledenvergaderingen meer konden worden gehouden. Hans Kramps werd in 2020 voor het eerst met die nieuwe situatie geconfronteerd. Hij spoedde zich een jaar later naar huize Landas aan de Winter waar hij de kikker aan Nelly doorgaf en daarmee zijn waardering liet blijken voor haar tomeloze inzet voor de vereniging.

Boerennachtegaal

En nu was dus de eer aan Nelly zelf om met de boerennachtegaal een lid van de club in het zonnetje te zetten. “Het was lang wikken en wegen aan wie ik de kikker zou doorgegeven”, benoemde ze haar zoektocht, “maar ik heb uiteindelijk gekozen voor een man die van vele markten thuis is en al in 2010 van zich liet spreken”. In dat jaar werd Jan Haasnoot voorzitter van de jeugdcommissie en daarmee lid van het dagelijks bestuur van de vereniging. Jan zou dat tot 2015 blijven maar werd in 2017 tot 2020 opnieuw voorzitter van die commissie en vice-voorzitter van de club. Later werd hij ook gekozen tot voorzitter. Hij zette in die jaren veel activiteiten voor de jeugd op touw. Hield wervingsacties, wat veel nieuwe leden opleverde, haalde voor duizenden euro’s sponsorgelden binnen bij leden en bedrijven, nam het initiatief voor spraakmakende open jeugdtoernooien met vaak meer dan 100 deelnemers uit alle hoeken van het land, zette de vermaarde Super Six mee op poten en motiveerde de jeugd om mee te doen aan regionale en landelijke competitiewedstrijden. Jan was duidelijk vereerd met de Gouden Kikker en liet blijken dat hij de geste van Nelly erg op prijs stelde. Hij kan nu, om haar te citeren, een jaar lang genieten van het kleinood om daarna zijn hersens te kraken om te bedenken bij wie de kikker een jaar lang mag gaan kwaken.