Alle seinen staan op groen: buggy- en lockerloods komt er

DOOR HANS DE JONGH Alle seinen staan op groen: de buggy- en lockerloods komt er. Nu als laatste ook de algemene ledenvergadering van de golfclub met grote meerderheid van stemmen definitief ja heeft gezegd tegen het afgeronde plan, gaat een langgekoesterde wens in vervulling. De algemene ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaren heeft er eerder al mee ingestemd om de grond om niet ter beschikking te stellen terwijl de digitale ledenvergadering van de golfclub nu formeel haar fiat aan bouw, inrichting en exploitatie van de loods heeft gegeven. Het zal overigens nog wel even duren voordat de loods er ook daadwerkelijk staat omdat nog een aantal stations voor het vergunningentraject moet worden gepasseerd voordat de aannemer met de bouw kan beginnen. Verwacht wordt dat het hartje zomer is als de ingebruikname kan worden gevierd. De loods, die aan de rand van de bosschage komt tegenover de green van hole 18, gaat ruimte bieden aan een tiental buggy’s en 40 lockers waarvoor de afgelopen maanden al contracten zijn getekend. De belangstelling ervoor was niet gering; het bestuur verwacht daarom dat de loods ook winstgevend wordt.

Het merendeel van de lockers is verhuurd aan bewoners van de Golfresidentie, maakte voorzitter Jan Haasnoot bekend tijdens de algemene ledenvergadering. Er is in het ontwerp daarom rekening gehouden met een nog groeiende interesse van buitenleden waardoor de lockercapaciteit desgewenst nog kan worden uitgebreid. Overigens heeft het bestuur niet gekozen voor het oorspronkelijke ontwerp. Het schuine dak daarvan werd niet als het meest gelukkige beschouwd en de ruimte voor buggy’s was onvoldoende. Bovendien werd de prijs als pittig ervaren. Een lokale ondernemer tekende een loods met meer buggyplaatsen, een betere maatvoering en een aantrekkelijker prijs. De laatste fase in de voorbereiding van de bouw is intussen ingegaan. Dat betekent dat de aanvraag van een bouwvergunning bij de gemeente wordt voorbereid, dat die drie maanden ter in zage komt te liggen en met diverse partijen overeenkomsten kunnen worden gesloten. Daarna gaat de eerste schop de grond in en neemt de bouw een aanvang. In een later stadium wordt nog gekeken of het installeren van zonnepanelen nuttig kan zijn.

Zo gaat de loods eruit zien. Het is de bedoeling de buggy’s overdag in het open middendeel te plaatsen.

Aan de rand van het bos, tegenover de green van hole 18, wordt de buggy- en lockerloods gebouwd.