Jan

Haasnoot

Jan Haasnoot beschouwt als voorzitter van de golfclub in elke editie van de Fore Seasons de actuele stand van zaken binnen de vereniging. Hij plaatst die in een bredere context en verzuimt daarbij niet een kritische noot te laten horen.

Over vrijwilligers, sponsoren en fatsoenswaarden

Het seizoen nadert alweer haar einde. We hebben de meeste kampioenschappen achter der rug, op het moment van schrijven moeten alleen de strokeplay kampioenschappen voor onze senioren nog worden gespeeld. Over de gespeelde wedstrijden tijdens de kampioenschappen zijn we als bestuur redelijk tevreden. De organisatie was weer als vanouds waardoor het verloop van de wedstrijden steeds prima was maar het aantal deelnemers kan beter. We blijven zoeken naar manieren om een en ander nog aantrekkelijker te maken. Bemoedigend is dat we sinds enige jaren ook weer aardig wat dames aan de start hebben mogen verwelkomen. Het aantal mannelijke deelnemers lijkt helaas te stagneren of zelfs iets terug te lopen. De sfeer echter was steeds optimaal, zeker ook dankzij de gezamenlijke lunch die de deelnemers hebben genoten. Ook de wekelijkse en maandelijkse 'klassiekers' zoals de dameswedstrijden, die van de senioren, de 'woensdag-inloop', de maandbeker, de Herendag en de Mixed-Friday naderen hun finale. Stuk voor stuk geslaagde toernooien die mede mogelijk gemaakt worden door uitstekende sponsoren én waarbij we steevast kunnen bouwen op de gastvrijheid van Michael en Mireille van De Vier Seizoenen die daar inmiddels niet meer weg te denken zijn. Maar ook natuurlijk dankzij een groot aantal vrijwilligers die zich wekelijks inzetten voor onze vereniging. Traditioneel zullen we hen binnenkort bedanken en eren voor hun inzet bij de jaarlijkse President's Trophy! Dan nog een aantal actuele zaken. In de eerste plaats wil ik u bijpraten over de stand van zaken rond de bouw van onze buggy loods. Helaas is er nog geen duidelijkheid over wanneer de bouw kan starten niet alleen de 'publieke' raderen draaien stroef, we zitten nog altijd in een traject voor de aanvraag van een bouwvergunning, maar ook de 'private' raderen draaien niet zoals je zou verwachten. De bouwers zijn druk en lijken niet bepaald in de rij te staan om de klus op te pakken of zelfs maar een offerte te maken... Ik vind dat zakelijk gezien verontrustend, maar maak me op geen enkele manier zorgen of de loods er komt. Verder zijn we als bestuur druk om plannen te maken voor volgend jaar. Binnenkort gaan we bij elkaar zitten om te kijken op welke punten we zaken moeten wijzigen en verbeteren. Tijdens de najaars-ALV hoort u daar zeker meer van. Wij kijken, hopelijk met u, sowieso enorm uit naar volgend jaar waarin onze vereniging haar 25-jarig lustrum viert. We beraden ons op de wijze waarop we dit zullen vieren en roepen u nu al op om ons te voorzien van leuke ideeën. Uiteraard zullen we sowieso weer een beroep doen op uw hulp en inzet om invulling te geven aan de organisatie van een mooi lustrumfeest. Dan moet ik helaas ook weer ruimte maken voor een heel ander onderwerp. In een eerder verschenen schrijven van mijn kant vertelde ik dat ik er een hekel aan heb om mensen aan te moeten spreken op hun gedrag. Vervelender vind ik het nog dat het toch weer nodig is. Ook recent bereikten ons weer berichten over asociaal gedrag naar de marshals. Daarnaast constateren we steeds vaker dat leden het niet (meer) nodig vinden om starttijden te reserveren voor hun rondje golf. Los van het feit dat het reserveren nog altijd een verplichting is die in de van kracht zijnde Covid-verordening is opgenomen hindert het tevens uw collega-leden die wel een reservering hebben gemaakt en er daardoor vanuit mochten gaan dat hun plekje in de baan vast stond. Beste mensen, mag ik u voor de laatste keer vragen zich te houden aan de fatsoenswaarden en andere afspraken die we met zijn allen geacht worden te kennen? Het zal onze club echt nog veel mooier maken dan hij al is. Rest mij u een fantastisch naseizoen toe te wensen waarbij ik hoop dat we het ons zo geliefde spelletje nog weken kunnen beoefenen met heel mooi weer.