De boze droom

Nu er sprake is van een lichte daling van het aantal corona besmettingen en de regering op grond daarvan opnieuw versoepelingen heeft aangekondigd, is dat zeker nog geen garantie voor een zorgeloze toekomst. Nog altijd heerst de uiterst besmettelijke en gevreesde Delta-variant die ook voor gevaccineerden risico’s met zch mee brengt. Terecht maken velen zich zorgen over Covid-19 want het eind van de pandemie is nog lang niet in zicht, voorspel ik u. In hoeverre wij als golfers rekening te houden hebben met alle omstandigheden zal de toekomst uitwijzen. Tegelijkertijd worstelen, zo hoorde ik in het NOS-Journaal van enkele weken geleden, vooral verenigingen met de vraag wat je moet doen met niet-gevaccineerden zonder daar ruzie over te krijgen. En bedrijven, vooral in Amerika maar niet alleen daar, sluiten de poorten voor medewerkers die de injectie niet willen.. Als golfers hebben we daar natuurlijk ook mee te maken en hoewel ik er met veel anderen van uitga dat je in de baan nauwelijks besmet kan raken zijn er nog tal van andere locaties waar dat wel het geval is. Er kan gemakkelijk een situatie ontstaan waarbij het balanceren wordt op een smal koord zo gauw we worden geconfronteerd met de discussie betreffende het vrijwillig/verplicht vaccineren om een Covid-19 besmetting te voorkomen. Aan uiterlijke kenmerken van iemand valt lastig af te lezen of hij/zij wel of niet is ingeënt. Moet dat dan, zal menigeen zich vertwijfeld afvragen, want lopen we wel zoveel risico?

Ik heb begrepen dat er gevaccineerde leden in onze club zijn die, voordat ze in een flight stappen, nadrukkelijk willen weten of ieder ander ook een of twee spuiten heeft gehad. Je zou van de overheid mogen verwachten dat die haar verantwoordelijkheid neemt en met duidelijke regelgeving komt, maar dat gebeurt helaas (nog) niet. We hebben hier te maken met principiële weigeraars en mensen die vanwege een medische indicatie zich een injectie niet kunnen permitteren. Ontstaat er dan een tweedeling of is die er al? Wie naar het theater wil moet wel z’n QR-code laten zien. Hetzelfde geldt voor de bezoeker van een voetbalwedstrijd. We hebben het ook gezien bij ons eigen Formule 1 spektakel in Zandvoort waar voor mensen die niet geïnjecteerd zijn geen zitje was gereserveerd. Maar wij kunnen nog steeds een golfwedstrijd spelen zonder onze QR-code te laten zien. En hoe ervaar je de situatie om met een principiële weigeraar zorgeloos een wedstrijdrondje te lopen en een drankje te doen? Lastig toch, zeer zeker of moeten de geïnjecteerden zich aanpassen aan de weigeraars want daar komt het wel op neer. Persoonlijk vind ik van niet want als je uit principe vaccinatie weigert moet je ook zeker zo consequent zijn om zelf je omgeving te vrijwaren van een mogelijke besmettingskans. Is dat voor mensen die het aangaan een morele verplichting of wordt de soep wat te heet opgediend en blijven we in het ongewisse. In ieder geval niet wat een bekende wat oudere zangeres recent overkwam die wel gevaccineerd was maar door een haar bekende weigeraar besmet geraakte en goed ziek is geworden. De dame in kwestie heeft in de media dan ook zeer giftig gereageerd, dat dan weer wel. Welnu beste mensen, we hebben weer wat om over na te denken met dien verstande dat ik hier een persoonlijke mening verkondig en geheel voor eigen rekening en verantwoording. Laten we ervan uit gaan dat de boze droom waar we nu inmiddels geruime tijd in verkeren snel overgaat en de speerpunten zich volledig richten op ons heerlijke golfspelletje. Daar schrijf ik natuurlijk liever over.

Juan P