Paul van der Hulst kijkt tevreden terug op negen jaar voorzitterschap van de Wedstrijdcommissie

‘Een geweldige tijd, maar brandjes blussen hoorde er ook bij’

TEKST EN FOTO’S HANS DE JONGH Over het voorzitterschap van de wedstrijdcommissie kan Paul van der Hulst kort zijn. “Het is een job met veel uitdagingen”. Hij voelt zich nog net geen dirigent van een groot orkest, maar het schuurt er wel tegenaan. Na negen jaar staat het afscheid van de maestro voor de deur. “Ik moet statutair stoppen”. Bang voor een diep, zwart gat is hij niet.

De voorzitter van de wedstrijdcommissie is eigenlijk altijd met de club bezig. Het is een veelomvattende job. Hij moet, kortweg, een gevarieerd wedstrijdaanbod op de plank zetten, het spelniveau van de leden verhogen, beleidsplannen opstellen, deelnemen aan bestuursvergaderingen, contacten onderhouden met de subcommissies, met de NGF, met Prowaregolf, de OGD en de regel- en handicapcommissie, hij moet de wedstrijdcommissie voorzitten, wedstrijdreglementen opstellen, draaiboeken maken en voor de hard- en software zorgen. Wat vond Paul in al die jaren het mooiste moment? Hij hoeft er nauwelijks over na te denken. “De Ryder- en Solheim Cup waar we hier zes jaar geleden om speelden tegen de golfclub uit Lelystad. Dat was één groot golffeest met een ongeëvenaarde sfeer. Eén groot spektakel waar we als golfclub geschiedenis mee hebben geschreven.

Niet omdat het ons na twee intensieve golfdagen lukte om van Lelystad die fantastische Ryder Cup over te kunnen nemen maar vooral vanwege het hoge sportieve gehalte”, memoreert Paul zich de oergezonde rivaliteit tussen de golfclubs van Lelystad en Dronten. Negen jaar, ofwel drie termijnen van drie jaar, is het maximumaantal waarop iemand een bestuursfunctie mag uitoefenen. Dat is in de statuten vastgelegd. En dus is het afscheid van Paul van der Hulst in zicht. In de komende algemene najaarsledenvergadering moet hij daarom afscheid nemen van de club die hem al die tijd dierbaar was. Eind 2011 trad hij aan als voorzitter. Hij nam toen het stokje over van Bert Overwater. Bert bekleedde het voorzitterschap maar kort en toenmalig voorzitter Cees de Bruin stond voor de moeilijke opgave om snel met een nieuwe kandidaat te komen. Hij polste voor deze veelzijdige beleidsfunctie binnen de club Paul die na ampel beraad in eigen kring ja zei tegen de functie.

Paul erkent niet alleen de hoogtepunten. Hij weet ook dat het niet altijd rozengeur en maneschijn was. "Ik heb het een geweldige tijd gevonden, hoewel ik de beginperiode van mijn voorzitterschap ook minder leuke momenten beleefde. Er waren echt wel kleine en grotere brandhaarden die geblust moesten worden waarbij het lang niet altijd lukte om iedereen tevreden te stellen". Paul noemt dat, zonder in details te willen treden, leermomenten. "Overleg met de achterban is daarbij vaak essentieel. Per saldo heb ik voor de club veel leuke dingen mogen doen”. Pauls rol in de club is overigens nog niet helemaal uitgespeeld. Sinds jaar en dag organiseert hij de inloopwedstrijden op de woensdagavonden. Eerst samen met de ruim twee jaar geleden overleden Marga Bentum en sinds die tijd doet hij dat samen met echtgenote Mariska van der Hulst. Het bestuur is nu op zoek naar een geschikte opvolger voor hem voor de allesomvattende functie van voorzitter van de wedstrijdcommissie. Die is ook automatisch bestuurslid van de golfclub. Pauls opvolger, blijkt uit de functieomschrijving van de vacature op de website van de golfclub, moet bereid zijn veel energie te stoppen in het realiseren van de doelstellingen van de wedstrijdcommissie en over goede communicatieve-, sociale- en leidinggevende vaardigheden beschikken.

Wie kennis wil nemen van de volledige taakomschrijving van de functie van voorzitter van de wedstrijdcommissie moet daarvoor hier klikken.