Samen bereiken we ons doel

Wat een raar jaar beleven we toch! Inmiddels mogen we na een gedwongen onderbreking van 9 weken alweer een maand of 4 de stokken oppakken en alles is of lijkt weer normaal. Nou ja… ‘nieuw normaal’ dan wel te verstaan, althans ik heb begrepen dat we inmiddels in een tijd leven die die kwalificatie draagt. Als je alles analyseert is het niet zo ingewikkeld: we hebben als mens in korte tijd leren leven met een zeer vervelend virus. Maar we zijn flexibel geweest en hebben ons gedrag een klein beetje aan moeten passen om ons doel te bereiken. Het resultaat was dat we ons ‘part of life’, dat eigenlijk golf heet, weer op hebben kunnen pakken en we genieten weer volop. Doel bereikt!

Ook in het bedrijfsleven zien we dat soms met kleine soms met meer ingrijpende aanpassingen de activiteiten weer worden opgepakt. Die bedrijven tonen flexibiliteit, krabbelen weer op en zijn alweer succesvol. Dat noemen we ondernemen en als je ondernemend bent kom je vooruit, kun je bouwen aan een toekomst en doelen bereiken. Dat is niet altijd makkelijk en soms moet je door een diep dal van waaruit je nauwelijks meer een horizon ziet. Met name veel horecaondernemers gaan door zo’n dal en hebben niet altijd meer de kracht om daaruit te komen. Zo ook onze ‘eigen’ Maria en Peter die het helaas niet is gelukt hun ambities waar te maken en de spreekwoordelijke handdoek hebben moeten gooien.

Wij als bestuur van onze golfclub zijn ervan overtuigd dat een dergelijk ondernemende denkwijze ook past bij het besturen van een golfclub. Door vooruit te kijken, een horizon en het pad er naartoe te zien, maar te allen tijde flexibel te blijven verwachten wij steeds stappen te kunnen maken zo is onze overtuiging. Daarvoor hoeft het roer geen 180 graden om, integendeel! We bouwen voort op wat succesvol is maar sturen bij op punten waar het beter kan. Een goed voorbeeld daarvan is een aanpassing in de overlegstructuren die we hanteren bij de aanpak van vraagstukken die VvE en golfclub aangaan. Samen hebben we gezocht naar een manier om slagvaardiger te worden. Dit hebben we bereikt door onderwerpen in ‘kleiner comité’ door de portefeuillehouders uit de besturen op te laten pakken en de uitwerking in te brengen in beider vergaderingen. Eigenlijk het tegenovergestelde van wat we voorheen deden waarbij we min of meer zaten te wachten tot een volgende bestuursvergadering waarin we met 7 man of meer te weinig progressie maakten op vraagstukken die daardoor al jaren op de agenda zijn blijven staan. Dat klinkt simpel, en dat is het gelukkig ook. Daarbij zij opgemerkt dat u van mij niet zal horen dat ingewikkelde oplossingen beter zijn, vaak in tegendeel! Deze aanpak werkt uiteraard het beste of eigenlijk alleen als er vertrouwen is in de professionaliteit van de leden in je team. Gelukkig hebben wij als bestuur de posities meer dan goed bezet met personen die niet alleen in staat, maar ook bereid zijn onderwerpen beet te pakken en op creatieve wijze tot een oplossing te komen. Doel bereikt!

En kom dan nu maar eens met voorbeelden zult u wellicht denken. Dat doe ik uiteraard graag! Het eerste voorbeeld daarvan is de manier waarop we in een zeer kort tijdsbestek de soms best ingrijpende regels, die de Veiligheidsregio en gemeente Dronten als voorwaarde hadden geformuleerd voor het openstellen van de baan, hebben weten te implementeren. Een tweede is het installeren van een taskforce die sinds een week of 2 keihard werkt om ‘De Vier Seizoenen’ straks voor u open te houden. En ondanks het zeer korte tijdspad gaat ons dat samen met vereende krachten gewoon lukken! We hebben ideeën, we zijn flexibel en hebben bovenal een gezamenlijk doel.

Een derde voorbeeld, en nu nog minder zichtbaar, is de realisatie van de al jaren gewenste buggy-loods met locker faciliteiten. Dat onzichtbare is vanaf nu verleden tijd. We verwachten u in de volgende algemene ledenvergadering een plan te kunnen voorleggen, dat voorziet in de realisatie van een prachtige loods. Een klein aantal gesprekken hebben daartoe geleid. De deelnemers hebben zich flexibel opgesteld, geluisterd naar wat haalbaar is en daarmee was de basis voor succes gelegd. Na uw instemming in de ALV met de plannen zal het kritieke pad niet meer bepaald worden door te overleggen maar nog hooguit door ambtelijke procedures als bijvoorbeeld de vergunningsaanvraag. Doel bereikt!

Ik had met u graag nog meer willen bespreken, zoals het belang van een loods met lockers voor onze leden die niet op de Golfresidentie wonen. En de verrijking die extra leden zijn voor onze gemeenschap doordat ze extra diversiteit en reuring brengen etc. maar daar kom ik graag een volgende keer op terug. Bij deze wil ik afsluiten met toch nog een keer een oproep: wij zijn als club nog altijd op zoek naar mensen die ons willen helpen. “De posities zijn als gezegd goed bezet, maar de selectie is smal”, zou je kunnen zeggen. Ik nodig daarom eenieder die een bijdrage wil leveren aan de ontwikkeling van onze club mij of een collega eens aan te schieten. Samen bereiken we immers ons doel!

Jan Haasnoot, voorzitter