Colofon

Euforie Het valt niet te ontkennen dat er een zekere euforie heerst binnen de club over de groeiende belangstelling bij de leden om wedstrijden te spelen. Het lijkt erop dat de coronapandemie daar de aanleiding voor is. Lange tijd bleef de baan gesloten; toen die uiteindelijk weer open mocht ontstond er – ogenschijnlijk althans – een soort hausse van liefhebbers die hun houtjes en ijzers weer wilden voelen. De altijd al populaire Mixed Friday wedstrijden zijn bij voorbeeld al vele weken voor de startdatum overtekend; een verschijnsel dat totaal nieuw is voor onze vereniging. De grotere belangstelling geldt voor nagenoeg alle wedstrijden die door de commissies worden georganiseerd.

Dat leidt ook tot luxeproblemen. Door de beperkingen die de coronamaatregelen opleggen kan het voorkomen dat mensen die zich inschrijven op een reservelijst terecht komen en de wedstrijd aan hun neus voorbij zien gaan. Een wedstrijdcommissie wil dat natuurlijk op alle mogelijke manieren voorkomen maar kent ook de grenzen. Voor de reguliere tweebanenwedstrijd hadden zich begin augustus bijvoorbeeld een kleine 70 man ingeschreven; De Vier Seizoenen faciliteerde conform de haar opgelegde veiligheids- en hygiënevoorschriften slechts 48 deelnemers waardoor de wedstrijdleiding zich gedwongen zag om de prijsuitreiking op de puttinggreen te laten plaatsvinden.

Het lijkt een onbegrijpelijke tegenstelling dat veel leden daarentegen kennelijk niet bereid zijn om toe te treden tot een van die commissies die al die wedstrijden op poten zetten. De weekeindcommissie die de clubkampioenschappen en wedstrijden organiseert die in het weekeinde worden gespeeld, verkeert in een acute noodsituatie waardoor de continuïteit van het speelschema in gevaar komt. Het bestuur heeft enige tijd geleden al eens een oproep via de website doen uitgaan met als doel de personele bezetting ervan op te krikken, maar veel resultaat leverde dat niet op. Helaas.

De Fore Seasons die u vandaag hebt ontvangen - en óók door vrijwilligers wordt gemaakt - zit verpakt in een ander jasje. U zag dat natuurlijk meteen. Nieuw is niet alleen dat onze vormgeefster Ilse Beerlage nu met Drag & Drop over nòg eigentijdser digitaal gereedschap beschikt, ook de uitstraling van ons clubmagazine heeft een update ondergaan. Andere letter voor de 'platte tekst', grotere variatie aan kopletters, meer kleur en foto's die nog fraaier tot hun recht komen, Allemaal bedoeld natuurlijk om het lezen nog plezieriger te maken.

Belangrijker nog is het vernieuwde responsive design dat zich nu volledig aanpast aan het device waarmee u onze Fore Season leest. Of u ons clubmagazine nu leest op uw pc, laptop, tablet of smartphone, het schaalt allemaal automatisch mee zodat u de teksten kunt lezen zonder in te zoomen en de afbeeldingen altijd volledig in beeld krijgt. Responsive design is natuurlijk niet nieuw. Al een aantal jaren achtereen proberen ontwikkelaars de formaten te optimaliseren. Aparte mobiele sites maken hoeft niet meer. Maar met het vernieuwde programma waarmee we ons clubblad maken kunt u de Fore nu even gemakkelijk op uw telefoon als uw personal computer lezen. (HdJ)

Foto Cover

Voor mensen die fotografie als hobby hebben is een golfbaan, en zeker de onze, een onuitputtelijke inspiratiebron. Het zijn vooral de ontelbaar vele kleuren groen die het beeld bepalen en voor diepte en evenwicht in de foto zorgen. Wat opvalt aan de coverfoto is de schuilhut. Zonder dat kabouterachtige stulpje zou het evenwicht op de foto in het geding zijn. Juist die hut zorgt voor spanning van het beeld en wordt het kijken ernaar een bijna aangename bezigheid.

Komen & gaan

Nieuwe leden Henk Berteling Lies Berteling-Wijnen Jon Douma

Peter Ganzevles Julian van Heek Paul van Heerde Natasja Hoegee Fleur Jorissen Tim van der Leck Jode Linschoten-Smallegange Gerrit Nuis Gerda Nuis-Knoot Hilda den Ouden Bob Raadjes Huib Rentzing Robin van Schaik Fabian Schekkerman Marc Schreuder Peter Smienk Monique Strang Max-Julius Vink Jory Wielaard

Vertrokken Natalie Hofman Frank Hofman Gea van Jaarsveld George van Jaarsveld Anne Geertje Schoeman Frederike Schoeman Overleden

Marcel de Busser

Bertus den Haan

Colofon

Dagelijks bestuur Jan Haasnoot, voorzitter Piet van der Sar, secretaris Kees Broek, penningmeester Voorzitters commissies Paul van der Hulst, wedstrijdcommissie Ed Visch, regel- en handicapcommissie Jan Haasnoot, jeugdcommissie Golfprofessionals Guido Oomkens (headpro), Jean-Maurice van Ham en Tom Mulder Redactie Maartje Bertelink, Ilse Beerlage (vormgeving) en Hans de Jongh. Advertenties: sponsorcommissie Vaste medewerkers Hans Driesman, fysiotherapie Jean-Maurice van Ham, golfpro Andy Houtkamp De redactie is te bereiken via het e-mailadres redactie@golfresidentie.nl Website www.golfresidentie.nl/golfclub