Colofon

De weg terug naar het oude normaal De weg terug naar het oude normaal is alsnog versneld ingezet. Veel speelveld is teruggewonnen op het coronavirus. We kunnen sinds kort bijna weer alles maar moeten nog alert blijven en onderling nog steeds de anderhalve meter afstand respecteren, Clubhuis en terras zijn nagenoeg weer onbeperkt open en die o zo belangrijke nazit is weer gegarandeerd. Er is in coronatijd best het een en ander veranderd. Het reserveringssysteem is daar een goed voorbeeld van. Het is er gekomen op aandringen van de veiligheidsregio. Die kon daarmee zichzelf van relevante data voorzien in geval van een uitbraak in de baan. Met het reserveringssysteem nam toevalligerwijs ook de drukte in de baan toe als gevolg van een explosieve groei van het ledental. Voor mensen die niet over de bezoekcijfers beschikken lijkt het alsof de holes sindsdien permanent bezet zijn. Behalve dat de drukte in de baan opvalt geldt dat ook voor het gebrek aan kennis van de etiquetteregels van diezelfde mensen in de baan, zeggen critici. Daar horen marshals ook toe. Zij rapporteren een veelheid aan overtredingen variërend van het met een buggy tussen bunker en green doorrijden, plaggen die niet worden teruggelegd tot inslagen op de greens die tot verdriet van velen niet eens worden gerepareerd. Ook hier geldt dat er niets nieuws is onder de zon en ‘we’ hardleers zijn. Exact twintig jaar geleden, toen de baan nog meer dan nu het exclusieve domein van de bewoners was, rapporteerden marshals dezelfde misstanden. Wim Runneboom schreef er met regelmaat over in de Fore uit de begindagen van de club. Hij ergerde zich bont en blauw aan dat onaangepast gedrag. “Bunkers moeten met twee armen worden aangeharkt, divots moeten worden teruggelegd en peuken horen niet op een golfbaan thuis”, doceerde hij keer op keer vanuit een prangend hart.

Het zijn de klassieke klachten die jaar-in jaar-uit terugkomen. Plaggen die op de fairway blijven liggen, met een trolley tussen de bunkers en greens rijden, buggy’s en trolleys die over de foregreens hun weg zoeken en trage flights die spelers niet of met grote moeite doorlaten. Om nog maar te zwijgen over het niet of slecht naleven van de kledingsvoorschriften. De regel- en handicapcommissie heeft met haar recente publicatie van het informatiebulletin de leden nog eens gewezen op de etiquette, plaatselijke regels en de golfregels waar iedereen zich aan moet houden. “Het komt nog te veel voor dat spelers het niet zo nauw nemen met de regels”, staat erin te lezen. “Vrijwel dagelijks wordt geconstateerd dat spelers met een buggy en/of trolley de voorgreens betreden hetgeen ten strengste verboden is”. Het is een goeie zaak dat de regel- en handicapcommissie ons de oren wast. In het heetst van de strijd kan en zal het best eens voorkomen dat een regel wordt overtreden. Daar zijn ook strafmaatregelen voor bedoeld. Maar laten we niet vergeten dat de regels er juist zijn om ons spelgenot te vergroten. Dat maakt het golfen nou juist tot zo'n plezierige bezigheid. (HdJ)

Foto Cover

Onheilspellend Klagen over slecht weer is van alle tijden, maar dit voorjaar maakten de weergoden het ook wel heel erg bont. In hoog tempo wisselden buien elkaar af en bleven depressies en lagedrukgebieden het weer in onze omgeving vele weken achtereen bepalen. Begin mei maakte Karel Theunissen daar deze illustratieve foto van aan het einde van hole 10. Onheilspellende luchten, dreigende wolkenvelden veroorzaakt door depressies die weinig goeds in hun mars bleken te hebben.

Komen & gaan

Nieuwe leden Jan van Amerongen Jacco de Beer

Benno Beijer

Marian Beijer-van Borssum Walkes André Bol Lijnie Bol-Grootenboer Marlon Boldewijn René Boutkan Sanne van den Brand Gepko Bruins Birgit Caminada Pieter Cassé

Han van Dijk

Evert-Jan van Drent Diederik van Gaalen

Yt van Groenewoud-Kampstra

Nossy Hamerpagt Mick Hoen Inge Hospers Robert Hospers Rob van der Klei Gordon MacMillan Guido Oomkens Michel van Oostrum Len Overheul Frans Piccardt Marijke Piccardt-Arends Ben Pelt Rijk Pleijter Markus Posthuma Riet Potma Henk de Roon Merel Schekkerman Paula Simons-Lutz Jules Simons Roel Stek Liesbeth Sterk-Duijn Alwin Sterk Peter Timmermans Jeffrey Veldkamp Huib van de Voorde Jaap Witte Pieter Zonneveld

Vertrokken Gerritdina van Gaalen-Deuzeman Alfred Kirschstein Ruchama Mast Maarten Mast Bas Wierda

Overleden Rein van Beijnum

Colofon

Dagelijks bestuur Jan Haasnoot, voorzitter Silvia Hoohenkerk, secretaris

Voorzitters commissies Herman van Someren, wedstrijdcommissie Ed Visch, regel- en handicapcommissie Golfprofessionals Guido Oomkens (headpro) en Tom Mulder Redactie Maartje Bertelink, Ilse Beerlage (vormgeving) en Hans de Jongh. Advertenties: sponsorcommissie Vaste medewerkers Hans Driesman, fysiotherapie Tom Mulder, golfpro Andy Houtkamp De redactie is te bereiken via het e-mailadres redactie@golfresidentie.nl Website www.golfresidentie.nl/golfclub