Bert Rook lid van de gemeenteraad

In zijn portefeuille zit ook sport.

Paul van der Hulst en Piet van der Sar erelid

Waardering voor inzet tijdens negen opeenvolgende jaren.

Gouden Kikker voor Nelly Landas

Ronduit verbaasd met 'ledenprijs'.