Jan

Haasnoot

Jan Haasnoot beschouwt als voorzitter van de golfclub in elke editie van de Fore Seasons de actuele stand van zaken binnen de vereniging. Hij plaatst die in een bredere context en verzuimt daarbij niet een kritische noot te laten horen.

‘Behoefte aan verandering en nieuwe ideeën’

Het jaar is niet begonnen zoals we hadden gehoopt. In mijn vorige schrijven haalde ik het spreekwoordelijk punt aan de horizon aan dat oplichtte omdat het eerste vaccin tegen corona in aantocht was. We rekenden er eigenlijk op dat het aantal Covid-besmettingen kort daarna snel zou afnemen en dat alles weer snel bij het oude zou zijn. Helaas is dat nog niet het geval. Natuurlijk hadden we gehoopt nu al op het terras van ‘De 4 Seizoenen’ te zitten, heerlijk de eerste warmte kunnen voelen en onder het genot van een drankje en hapje een rondje golf doornemen. Maar helaas, het is nog niet zo ver. Waar ik ook eerder over sprak is de frisse bezetting van het bestuur. Een groep kundige mensen dat bereid is én de skills heeft om op een bedrijfsmatige manier de golfclub als onderdeel van de Golfresidentie een stap voorwaarts te laten maken. Ook dat is helaas niet geworden wat ik ervan had verwacht. Iedereen zal inmiddels weten dan onze recent aangetreden penningmeester en secretaris niet verder kunnen in het bestuur en daarom bij de volgende algemene ledenvergadering hun taak definitief ter beschikking zullen stellen. Inmiddels is er daarom een oproep verschenen waarin u wordt gevraagd zich bereid te verklaren voor een van de beschikbaar gekomen functies, alsook voor de portefeuille promotie die al langer vacant is. In de regel worden dergelijke oproepen voor kennis aangenomen en komen er weinig of geen reacties. Dat is echt jammer, het is slecht voor de vereniging en bovendien een gemiste kans! Het is immers dé kans om je stem behalve aan de bar, op Facebook of een andere plek aan de zijlijn eens echt kracht bij te zetten en om te zetten in daden. Door de bank genomen werkt het beter om mensen rechtstreeks te benaderen, maar dat gaat momenteel niet omdat we elkaar gewoon minder zien. En eigenlijk heeft dit ook niet mijn voorkeur. Je komt onwillekeurig weer bij ‘dezelfde’ mensen uit terwijl er juist behoefte is aan verandering en nieuwe ideeën! Het is dus echt van het grootste belang dat er kandidaten opstaan. Een verenigingsbestuur kan eenvoudigweg niet functioneren zonder bezetting van alle posten. De functies in een verenigingsbestuur zijn niet voor niets benoemd, ze zijn randvoorwaardelijk voor een gezonde balans tussen wat ik ‘operatie’ en ‘controle’ noem. En er is eigenlijk geen mooier moment om in te stappen! De club bloeit, we zijn nog nooit zo groot geweest en we hebben nog nooit zo’n diversiteit aan leden gehad. Dat is rijk! Op het moment van schrijven zijn we de grens van 700 leden ruimschoots gepasseerd waaronder inmiddels een snelgroeiend aantal business leden. Dat biedt kansen, dat zorgt voor extra deelnemers aan onze activiteiten en extra bezoekers voor ‘De 4 Seizoenen’ en daar doen we het voor! Ik roep u ‘oude en nieuwe leden’ dan ook nadrukkelijk op om op te staan en u aan te melden voor een van de functies. Hoe mooi zou het zijn als de leden straks iets te kiezen hebben!