Grasgolfbal gaat kunststofballen vervangen

Europa komt met strengere milieu-eisen

Het spelen van een rondje golf met de huidige type golfballen heeft zijn langste tijd gehad. Eurocommissaris voor milieu Virginijus Sinkevicius heeft bepaald dat met ingang van 1 januari 2022 in alle EU-landen met een milieuvriendelijker golfbal moet worden gespeeld.

De huidige generatie ballen dateert van het begin van de 20ste eeuw. Die bevatten vaak een rubberen kern met daaromheen een of meerdere lagen synthetisch materiaal. Tot het begin van de 17e eeuw gebruikte men zelfs houten ballen. Daarna kwam er een leren bal, gevuld met ganzenveren. Evenals de huidige ballen is ook de milieuvriendelijker golfbal voorzien van ondiepe deukjes, de zogeheten dimples die van invloed zijn op de luchtweerstand. De dimples zorgen samen met de spin voor het zogenoemde Magnus effect waardoor de bal verder vliegt of juist duikt.

Het nieuwe balletje is geperst uit een speciaal soort gras. In enkele Zuid-Amerikaanse landen en in de Verenigde Staten wordt de bal al enige tijd in niet-officiële wedstrijden gebruikt. Over de ervaringen daar is men volgens de Eurocommissaris na een sceptische start ronduit tevreden. Belangrijkste overweging voor de introductie van de nieuwe bal is het milieuverontreinigend effect van achtergebleven golfballen op de natuur en het milieu. Er is in Europees verband daarom ook een raamwet in de maak waarin sancties worden opgenomen om het gebruik van het kunststof balletje te ontmoedigen.

Berekend is dat het afbraakproces van een golfbal, die vervaardigd is uit een vervuilende kunststof-materie, wel 100 jaar kan bedragen. Daarmee wordt het wereldwijde probleem van de verontrustende plastic soep in de oceanen ruimschoots geëvenaard. Deskundigen die het probleem in kaart hebben gebracht hebben berekend dat het om miljarden golfballen gaat. Aangezien de fabrikanten al langere tijd wisten dat er maatregelen op komst waren om de productie in zijn huidige vorm milieuvriendelijker te maken, is er achter de schermen druk geïnnoveerd en is een prototype langdurig op geheime locaties getest. De samenstelling ervan is kortgeleden zelfs uitgelekt.

Revolutionair

Het gaat, zo blijkt, om een toch wel revolutionair procedé waarvan de basis uit een samengeperste eetbare grassoort bestaat. Deze milieuvriendelijke golfbal heeft dezelfde kwaliteit als de huidige soort en kan gegarandeerd een aantal jaren mee onder alle omstandigheden bij belast gebruik. Meest opvallend is waarschijnlijk nog de betaalbaarheid van de nieuwe bal. Die zou ver onder de gemiddelde kostprijs van de huidige ballen uitkomen omdat niet langer dure kunststoffen in het productieproces gebruikt hoeven worden. De Europese Commissie wijst er in een persmededeling op, dat de natuur en het milieu grote winnaars zijn omdat het afbraakproces van verloren golfballen in de natuur snel plaats vindt en de afgedankte golfballen van enkele jaren oud na gebruik versnipperd kunnen worden om als toegevoegd biologisch veevoer te kunnen dienen. Ook de geringe hoeveelheid CO2 zou belangrijk hebben bijgedragen aan de besluitvorming binnen de EU. In de komende periode zullen alle Nederlandse golfclubs, mits aangesloten bij de NGF, een proef/ informatie pakket ontvangen van o.a. fabrikant Titleist

Het ligt in de lijn van de verwachting dat de milieuvriendelijke golfbal in 2022 commercieel wordt gelanceerd maar eerder worden golfspelers in de regio dit jaar na maart al in de gelegenheid gesteld om gratis prototypes te testen. Ook de regel- en handicapcommissie van onze Golfresidentie beschikt binnenkort over zo’n 500 exemplaren die zonder verplichtingen kunnen worden getest. Als coördinator is Patrick Kosterman door het bestuur van de golfclub aangesteld vanwege zijn vroegere ruime werkervaring bij Citroen-Parijs/innovatie en bekend is met ontwikkelingsprocessen. Enthousiaste spelers die bereid zijn om deel uit te maken van een testpanel verzoeken wij om tijdig in te tekenen op de verdeellijst na 31 maart.

Let op! In verband met de te verwachten grote belangstelling wordt er per speler maximaal 1 doosje van 3 stuks verstrekt. Jullie reactie/opgave s.v.p. sturen naar: Patrick Kosterman - pkosterman.grd@outlook.com